Responsive image

หลักสูตรการอบรมปี 2562

# หลักสูตร วันที่อบรม สมัครแล้ว ค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน เอกสาร
1 สีชอล์คน้ำมันสำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ 6 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมงาน 192 คน 0 เต็มแล้ว โหลดเอกสาร รูปภาพกิจกรรม 0 รูป
2 ศิลปะการวาดภาพประกอบสื่อการสอน 25 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมงาน 144 คน 0 เต็มแล้ว โหลดเอกสาร รูปภาพกิจกรรม 0 รูป
3 เทคนิคการใช้สีไม้ MAPED 25 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมงาน 242 คน 0 เต็มแล้ว โหลดเอกสาร รูปภาพกิจกรรม 0 รูป
4 เทคนิคการใช้สีเทียนและสีชอล์คสำหรับครูผู้สอน 16 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมงาน 160 คน 0 เต็มแล้ว โหลดเอกสาร รูปภาพกิจกรรม 89 รูป
5 วาดการ์ตูน แต้มสีโปสเตอร์ 10 กันยายน 2560 เข้าร่วมงาน 106 คน 0 เต็มแล้ว โหลดเอกสาร รูปภาพกิจกรรม 0 รูป